E S P E R A N T O    U    H R V A T S K O J

P O V I J E S N A   S K I C A:

     Najstarije esperantsko društvo osnovano je u Rijeci 1907. te u Zagrebu 1908. Prve esperantske novine Kroata Esperantisto izašle su 10.4.1909. u Zagrebu.
     Pioniri esperanta u Hrvatskoj su bili Mavro Špicer i Danica Bedeković pl. Pobjenička, voditelji prve esperantske organizacije u Hrvatskoj Društva hrvatskih esperantista, sa sjedištem u Zagrebu 1909-1911. Mavro Špicer u svom rodnom gradu Našicama dobio je ulicu.
 
     Nakon Prvog svjetskog rata u Hrvatskoj se održani brojni tečajevi esperanta i tiskano više izdanja udžbenika i rječnika. Zagreb je bio značajno središte esperantskog pokreta za cijelu  Jugoslaviju.
     Jedan od vodećih aktivista ovog vremena bio je Dušan Maruzzi (1883-1956), autor udžbenika esperanta (7 hrvatskih, dva slovenska izdanja!) te rječnika.
     Član Esperantske akademije Ivo Rotkvić ( 1901-1983) svojim je prijevodom knjige Cezar austrijskog pisca Mirka Jelusiĉa ( tiskan u Budimpešti 1938.) postavio visoke stilske standarde prijevodne književnosti.

     Ivo Lapenna (1919-1987) ugledni profesor prava, suosnivač Akademskog esperantskog kluba u Zagrebu i njegov predsjednik od 1929-1949. Vodio 72 tečaja. Od 1938 u predsjedništvu Svjetskog saveza esperantista a od 1964-1974 predsjednik ove organizacije. Lapenna je najzaslužniji što je Svjetski savez esperantista na Generalnoj konferenciji UNESCOa 1954. dobio  status  savjetodavnih odnosa. Lapenna je napustio Zagreb 1949. Nakon boravka u Francuskoj predavao je do umirovljenja na Sveučilištu u Londonu. Lapenna je jedan od najznačajnijih esperantista u povijesti esperantskog pokreta uopće.
 Godine 1949. esperantisti su uselili u Amruševu 5  u Zagrebu gdje im je i danas sjedište.
(Op.ur. od 2004. je sjedište u Kneza Mislava 11.)

     Najveći događaj u povijesti esperanta u Hrvatskoj bila je organizacija 38. Svjetskog kongresa 1953. u Zagrebu. Na kongresu je sudjelovalo 1760 sudionika. 

     Godine 1957. osnovan je Studentski esperantski klub koji i danas djeluje a 1958. Dramska Grupa studentskog esperantskog kluba koja je danas jedna od najdinamičnijih amaterskih esperantskih kazališnih družina na svijetu. Neposredno nakon osnivanja vodio ju je ugledni zagrebački glumac Mladen Šerment (1920-1999).

     Studentski esperantski klub pokrenuo je 1968. inspiriran djelatnostima Tibora Sekelja,  Međunarodni festival kazališta lutaka - Pupteatra Internacia Festivalo - PIF, najstariji zagrebački međunarodni festival i 1972. osnovao ustanovu Međunarodni centar za usluge u kulturi - Internacia Kultura Servo.
     Prvi kongres Hrvatskih esperantista održan je u Zagrebu 1997, drugi u Varaždinu 1998. treći u Osijeku 1999. Domaćin Četvrtog kongresa hrvatskih esperantista bio je Đurđevac ( 27-28.5.2000.) 

* * *

Dopuna prvobitnom tekstu:
Radi svjetskog kongresa esperantista u Zagrebu 2001., te godine nije održan nacionalni esperantski kongres. Slijedio je 5.  kongres hrvatskih esperantista u Rijeci 2002., te 6. kongres u Zagrebu 2003.

 Hrvatski savez za esperanto: www.esperanto.hr