EL LA HISTORIO DE ESPERANTO SOCIETO EN OSIJEK
IZ POVIJESTI ESPERANTSKOG DRUŠTVA U OSIJEKU

(Tekst iz kongresne knjige, povodom trećeg kongresa hrvatskih esperantista 29.‑30.5.1999. u Osijeku,
pisao Damir Malkoč, prema knjizi Antuna Šimunića "Obstine antaŭen") 


Povijest esperantskog pokreta u Osijeku je veoma duga i bogata. Stoga nije lako sažeti sve što se dogodilo u gradu, koji je ove godine domaćin kongresa hrvatskih esperantista. Za podatke koje znamo o pokretu u gradu možemo zahvaliti našem prerano preminulom članu, profesoru Antunu Šimuniću i njegovom djelu "Obstine antauen". U toj knjižici od 50 strana on detaljno opisuje razvoj pokreta u Osijeku od njegovog početka do osamdesetih godina ovoga stoljeća. Ovaj članak želi samo skicirati pokret u gradu, a pojedinosti možete naći u spomenutoj knjizi.

 

Već u prvom Zamenhofovom adresaru nalaze se imena prvih učenika esperanta u Hrvatskoj. Radi se o 5 djevojaka iz Osijeka, i to godine 1889. To su (sa rednim brojem u adresaru):

 

                342.         Natalija Hergović, Cvietkova 50

                351.         Anna Hradil, Floriangasse 35

                352.         Emmy Hradil (ista adresa)

                353.         Gusti Hradil (ista adresa)

                689.         Marija Magd. Pilepich, Kirchengasse 21

 

Pored njihovih imena je greškom upisano "Rusija", pa se vjerojatno zbog toga kasno saznalo kod nas za njih (iako već godine 1913. Adam Zakrzewski u knjizi "Povijest esperanta 1887.-1912." spominje pet esperantista iz Hrvatske).

 

Godine 1909. u Osijeku je osnovan Klub hrvatskih književnika. Klub je cijenio i zagovarao učenje esperanta. Prvo esperantsko društvo u Osijeku osnovano je oko godine 1920. (vjerojatno 1922. ili 1923.), a zvalo se "Klub esperanta". Kasnije su osnovana i druga: "Obstine antauen" (1926.), "Verda stelo" (1926. ili 1930.-1934.), "Radničko esperantsko društvo" (1933.).  Poslije  Drugog svjetskog rata  je osnovano  novo  društvo  "Nova espero". Uskoro je Radio Osijek počeo i radijsku emisiju na esperantu (prvu poslijeratnu u našoj zemlji!). Nestankom "Nova espero", osnovano je "Radničko esperantsko društvo Srđan Petrov".

 

Godine 1950, 17. rujna, osnovano je novo esperantsko društvo "Liberiga stelo", koje je aktivno do današnjih dana. Osnivačka skupština je održana u željezničkom skladištu, a tom prilikom se naglasilo da društvo izrasta iz bivšeg "Nova espero". Djelovanje društva je raslo i opadalo, ali je gotovo 50 godina ono uspjelo sačuvati ideju o jeziku, koji ima tako dugu tradiciju u gradu. Godine 1983. je društvo organiziralo prvi Međunarodni susret o novinarstvu u čast svog prerano preminulog člana profesora Ivana Flanjka. Susret je održan još dva puta (1985. i 1987.). Godine 1984. društvo je proslavilo 95-godišnjicu esperanta u gradu. Poslije rata, 1992., nekoliko godina bilo je bez prostorija. Godine 1998. dobilo je nove prostorije (u starinskoj Tvrđi, od Gradskog poglavarstva, op.prev.), oživjelo i prihvatilo organizaciju ovog kongresa, s nadom da će on dati još više podstreka pokretu u Osijeku

 

Nekoliko godina u Osijeku je djelovalo i Esperantsko društvo Osijek, te Klub osječkih studenata esperantista Ivan Flanjak. Posljednje je bilo osnovano radi dosta velikog zanimanja za esperanto među studentima na Osječkom sveučilištu. Više godina je imalo veoma uspješnu suradnju sa Poljskim studentskim esperantskim komitetom i omogućavalo uzajamne posjete članova. Nažalost, ta dva društva više ne postoje. Slaveći 110-godišnjicu esperanta u Osijeku, mi slavimo i 100-godišnjicu esperanta u Hrvatskoj. Krenimo, "obstine antauen", u dvanaesto desetljeće!

 


-----> Hrvatski savez za esperanto
-----> Hrvatski savez za esperanto