FOTOGRAFIJE RAZNE  +  PREZENTACIJE
FOTOJ DIVERSAJ  +  PREZENTAĴOJ


 

 PREZENTAĴOJ en Power-Point (rilataj al Esperanto) PREZENTACIJE u Power-Pointu (vezane za esperanto)
La familio Zamenhof

Marija Pilepić, Mavro Špicer kaj Danica Bedeković - niaj esperantaj pioniroj
(Davor Klobučar, prelego en Esp. societoTibor Sekelj, Zagreb, 6 mar 2013
)

Egon Mosche - la unua slovena esperantisto (el Osijek!)
(prelego de D.Klobučar, Maribor, Literatura Domo, 2015, kroate+slovene)

Virinoj en la esperanta literaturo - prelego de Spomenka Štimec

 

Obitelj Zamenhof

Marija Pilepić, Mavro Špicer i Danica Bedeković - počeci esperanta u HR
(Davor Klobučar, predavanje u ED Tibor Sekelj, Zagreb, 6.3.2013.)

Egon Mosche - Osječanin i prvi slovenski esperantist
(predavanje D.Klobučara, Maribor, Literarna hiša, 2015., hrv. + slo.)

Žene u esperantskoj književnosti - predavanje Spomenke Štimec

 


F O T O J   -  DIVERSAJ  - en kronologia ordo
(por serĉi foton laŭ parto de la teksto, premu CTRL F kaj entajpu parton de la teksto)

F O T O G R A F I J E - RAZNE - kronološki poredane
(pretraga po dijelu naziva: pritisnite CTRL F i zadajte dio naziva)

 Esperantistoj ĉe la tombo de Zamenhof en Varsovio, aprilo 2017. 

Zamenhofa busto en KEL kaj la prezidanto Anto Mlinar (2016)

Ilona Koutny en KEL Zg Kneza Mislava 11, en 2015

Ulriĉ Lins en Zagreb kun Spomenka Štimec kaj Zlatko Tišljar

Eckhard Bick en 2015 en KEL prezentas tradukan programon

Malfonda kunveno de Esp. societo en Varaždin, septembro 2015 

Veronika Poor (CO-direktoro 2016) en Filozofia Fakultato en Zagreb 2015 

Estraro de KEL , 8 nov 2014 (parto de la membroj)

Tombo de Mavro Špicer, kro.esp.pioniro el 1908 (Zagreb, Mirogoj, 2013)
- teksto sur la tabulo

Tombo de Mavro Špicer, kro.esp.pioniro el 1908 (Zagreb, Mirogoj, 2013)
- Spomenka Štimec kun floro

Tombo de Mavro Špicer, kro.esp.pioniro el 1908 (Zagreb, Mirogoj, 2013)
-
Davor Klobučar staras flanke

Tombo de Danica Bedeković, kro.esp.pioniro el 1908 (Zagreb, 2013)
- teksto sur la tabulo

Tombo de Danica Bedeković, kro.esp.pioniro el 1908 (Zagreb, 2013)
- Spomenka Štimec staras flanke

Tombo de Danica Bedeković, kro.esp.pioniro el 1908 (Zagreb, 2013)
- Davor Klobučar staras flanke

Estraro de KEL, 17 mar 2010 (parto de la membroj)

2002 jaro - en Kongreso de kroataj esperantistoj en Rijeka - Drama grupo de SEK, ne tre serioza, kaj dekstre estas la rijekano Boris Di Costanzo
Pliajn fotojn pri tiu temo trovu  en tiu adreso 

Plena salono de la koncertejo "Lisinski" en Zagreb, dum la 86-a UK 2001
Pliajn fotojn pri tiu temo trovu  en tiu adreso

Spomenka k Judita 1996, Amruseva 5, Japanino violone, deziro Mori Singo

Drama grupo de SEK en IJK en Krakovo 1987
(staras Saša Pilipović, ..., Mladen Broz... sidas Olga Štajdhar Pađen, Julijana, Vanja Radovanović, Ankica Jagnjić kaj Jadranka Krznarić/Kapetanović)

Drama grupo de SEK-a IJK Krakovo 1987 prezentado Insektoj

Drama grupo de SEK-a en Kumrovec prezentado Insektoj
(Tea Kučinac, Krunoslav Tišljar, Olga Štajdohar Pađen, Mladen Broz, Ankica Jagnjić)

IJK 1983 en Debrecen - UEA-afisho - grupo da junuloj kantanta
(5 junulinoj de maldekstre estis anoj de SEK el Zagreb, gitarludas Davor Klobučar)

Veliko Tarnovo, Bulgario, 1978, IJK-kongreso - amasa foto

Juna Spomenka Štimec en Amruševa 5, Zagreb

Marinko Gjivoje, portreto el "La Suda Stelo", 4/1969

Anja Hurčak instruas Esperanton iam kaj ie

Mladen Šerment kaj Nevenka Imbert deklamas poezion 1967 
(el "La Suda Stelo", 4/1967)

Redakcio de la esperanta elsendo de Radio Zagreb el 1963 (staras: Vlado Jurković, Emilija Lapenna kaj Mirko Mamužić, sidas Damir Mikuličić)
Pliajn fotojn pri tiu temo trovu  en tiu adreso 

Esperantista Foto-Servo en Primošten, 1960-aj jaroj
Pliajn fotojn pri tiu temo trovu  en tiu adreso 

Barac (SEK) rolas en Internacia Kiso 1959 Rijeka

Koruso de SEK en 1959

Esperantistoj en la unuamaja parado 1955 en Beograd (el "La Suda Stelo")

UK 1953 en Zagreb - Solena malfermo,
en la granda salono de la Zagreba Grandfoiro, tiam en la strato Savska
Pliajn fotojn pri tiu temo trovu  en tiu adreso

 

Esperantisti na Zamenhofovu grobu u Varšavi , travanj 2017. 

Zamenhofova bista u Savezu i predsjednik Anto Mlinar (2016.)

Ilona Koutny u KEL-u Zg Kneza Mislava 11 (2015.)

Ulrich Lins en Zagreb sa Spomenkom Štimec i Zlatkom Tišljarom

Eckhard Bick 2015. u KEL-u predstavlja prevodilački softver

Sa skupštine koja je raspustila ED Varaždin, rujan 2015. 

Veronika Poor (UEA-direktor 2016) gost na Filoz.fakult. Zagreb 2015 

Upravno vijeće Saveza, 8. studeni 2014. (dio članova)

Grob Mavre Špicera, hrv.esp.pionira iz 1908. (Zagreb, Mirogoj, 2013.)
- tekst na ploči

Grob Mavre Špicera, hrv.esp.pionira iz 1908. (Zagreb, Mirogoj, 2013.)
- Spomenka Štimec s cvijetom

Grob Mavre Špicera, hrv.esp.pionira iz 1908. (Zagreb, Mirogoj, 2013.)
- Davor Klobučar sa strane

Grob Danice Bedeković, hrv.esp.pionira iz 1908. (Zagreb, Mirogoj, 2013.)
- tekst na ploči

Grob Danice Bedeković, hrv.esp.pionira iz 1908. (Zagreb, Mirogoj, 2013.)
- Spomenka Štimec sa strane

Grob Danice Bedeković, hrv.esp.pionira iz 1908. (Zagreb, Mirogoj, 2013.)
- Davor Klobučar sa strane

Upravno vijeće Saveza, 17. ožujka 2010. (dio članova)

2002.g. na Kongresu hrvatskih esperantista, Rijeka - Dramska grupa SEK-a, ne previše ozbiljna, a desno je domaćin Boris Di Costanzo
Više slika u vezi ovoga nađi    na ovoj adresi

Prepuna dvorana "Lisinski" u Zagrebu za vrijeme Svjetskog kongresa esperantista 2001.        Više slika u vezi ovoga nađi    na ovoj adresi

Spomenka i Judita 1996, Amruseva 5, Japanka violina, po želji Mori Singa

Dramska grupa SEK-a kongres IJK u Krakovu 1987
(stoje Saša Pilipović, ..., Mladen Broz... sjede Olga Štajdhar Pađen, Julijana, Vanja Radovanović, Ankica Jagnjić i Jadranka Krznarić/Kapetanović)

Dramska grupa SEK-a kongres IJK u Krakovu 1987 predstava Kukci

Dramska grupa SEK-a u Kumrovcu predstava Kukci
(Tea Kučinac, Krunoslav Tišljar, Olga Štajdohar Pađen, Mladen Broz, Ankica Jagnjić)

IJK 1983 u Debrecenu - UEA-plakat - grupa mladih pjeva
(5 djevojaka s lijeva članice SEK-a Zg, svira gitaru Davor Klobučar)

Veliko Tarnovo, Bugarska, 1978, IJK-kongres - masovni foto

Spomenka Štimec u mladim danima, Amruševa 5, Zagreb

Marinko Gjivoje, portret iz "La Suda Stelo", 4/1969

Anja Hurčak negdje/nekad poučava esperanto

Mladen Šerment i Nevenka Imbert recitiraju poeziju 1967 
(iz "La Suda Stelo" 4/1967)

Redakcija esperantske emisije Radija Zagreb iz 1963. (stoje: Vlado Jurković, Emilija Lapenna i Mirko Mamužić, sjedi Damir Mikuličić)
Više slika u vezi ovoga nađi   na ovoj adresi

Esperantska Foto-služba u Primoštenu 1960-ih godina
Više slika u vezi ovoga nađi   na ovoj adresi

Barac (SEK) glumi u predstavi Internacia Kiso 1959. u Rijeci

Zbor Studentskog esperantskog kluba Zg, poema "Jama" 1959.

Esperantisti na prvomajskoj paradi 1955. u Beogradu (iz "La Suda Stelo")

Svjetski kongres esperantista, Zagreb, 1953. - svečano otvaranje,
(velika dvorana Zagrebačkog velesajma, tada na Savskoj cesti)
Više slika u vezi ovoga nađi   na ovoj adresi

 


NA GLAVNU STRANICU  Hrvatskog saveza za esperanto-  AL LA HEJMPAĜO de Kroata Esperanto-Ligo