La solenaĵo de la lanĉo de la korea eldono de la libro “Kroata milita noktlibro”

Dek sep esperantistoj, familianoj de la en 1991 en Vukovar mortinta esperantisto Rene Matoušek kaj koreaj membroj de Asocio de importistoj ĉeestis la 4an de novembro 2021 la en la hotelo Westin en Zagrebo la solenaĵon de la lanĉo de la korea eldono de la libro “Kroata milita noktlibro”. La tradukon laŭ la viena eldono en Esperanto el la jaro 1992 prizorgis Ombro Jang Yeong-Ryol.

Predstavljanje korejskog izdanja knjige “Hrvatski ratni noćni dnevnik”

Sedamnaest esperantista i članova obitelji u Vukovaru poginulog esperantiste Renea Matoušeka, zajedno sa članovima Korejskog saveza uvoznika prisustvovali su 4.11.2021. predstavljanju korejskog izdanja knjige “Hrvatski ratni noćni dnevnik” u hotelu Westin. Prema esperantskom izdanju knjige objavljene u Beču 1992. knjigu je preveo na korejski Ombro Jang Yeong-Ryol.


NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO