Projekto: "Esperanto - nemateria heredaĵo de Respubliko Kroatio" financata de Ministerio pri kulturo kaj medioj de Respubliko Kroatio / Projekt: „Esperanto – nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske“, uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske

Gvidanto de la projekto / Voditeljica projekta: Ankica Jagnjić


Kroata Esperanto-Ligo havas novan retejon

Kroata Esperanto-Ligo prezentos la 12an de januaro 2022 sian novan retejon kadre de la projekto Esperanto – la diĝita prilaboro de la nemateria kultura heredaĵo, kiun finance subtenis la Ministerio pri kulturo kaj medioj de Respubliko Kroatio.

La malnovaj retpaĝoj, kiujn gvidis Davor Klobučar, kaj ĉiuj materialoj sur ili estos daŭre disponeblaj. La novaj retpaĝoj estas desegnitaj kiel loko kie ĉiuj interesuloj povas ekscii bazajn informojn pri Esperanto en Kroatio kaj vidi la lastajn novaĵojn. Novajan retpaĝojn prizorgas la teamon de Studenta Esperanto-Klubo: Mihaela Cik, Đivo Pulitika, Robert Milijaš kaj Roberto Maglica. Estonte ni prezentos kelkajn ĉapitrojn el la riĉa historio de Esperanto en Kroatio en nova kaj interesa maniero.

INVITILO


Hrvatski savez za esperanto ima nove web stranice

Hrvatski savez za esperanto u sklopu projekta Esperanto – digitalizacija kulturne baštine, koji je financijski poduprlo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, predstavit će u 12. siječnja 2022. godine svoje nove web stranice.

Stare stranice, koje je vodio Davor Klobučar, i svi materijali koji se na njima nalaze, i dalje će biti dostupne, a nove su stranice zamišljene kao mjesto na kojem svi zainteresirani mogu saznati osnovne informacije o esperantu u Hrvatskoj i pratiti najnovije vijesti. O novim stranicama brine tim Studentskog esperantskog kluba: Mihaela Cik, Đivo Pulitika, Robert Milijaš i Roberto Maglica. U budućnosti ćemo pojedina poglavlja iz bogate povijesti esperanta u Hrvatskoj predstaviti na nov i zanimljiv način.

POZIVNICA


NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO