La korea traduko de la libro “Kroata milita noktlibro”

La korea traduko de la libro “Kroata milita noktlibro” estas publikigita fare de Jang Jeong-Ryeol. La korean libron transdonos en la zagreba hotelo Westin la 4an de novembro 2021 al la aŭtorino D-ro Park Yun-Soo, la posedanto de la korea kompanio por aerkompresoroj kaj universitata profesoro. Li restadas en Zagrebo kadre de oficvojaĝo en Kroatio. Prof. Park legos la ĉapitron pri Vukovar en la korea lingvo, dediĉita al la pereinta verkisto kaj esperantisto René Matoušek, mortpafita en Vukovar en decembro 1991, okaze de la 30a datreveno de lia pereo. Prof. Park mem lernis Esperanton junaĝe ĉe la tradukinto de la libro. Poste li dediĉis sin al kompresoroj, sed la simpatio por Esperanto restis.


Korejski prijevod knjige Spomenke Štimec “Kroata milita noklibro”

Korejski biznismen i sveučilišni profesor dr. Park Yun-Soo koji boravi u Zagrebu u sklopu delegacije korejskih uvoznika uručit će u Westinu 4. studenog 2021. uz prigodni program korejski prijevod knjige “Hrvatski ratni dnevnik pisan noću” autorici. Prevoditelj s esperanta na korejski je Jang Jeong-Ryeol, koji prevodi još dva djela Spomenke Štimec na korejski. Visoki gost će u sklopu svečanosti pročitati korejski prijevod o Vukovaru posvećen književniku i esperantistu Reneu Matoušeku, ubijenom u Vukovaru u studenom 1991., a u povodu 30. obljetnice smrti. Prof. Park i sam je u mladosti učio esperanto kod prevoditelja ove knjige. Kasnije se posvetio kompresorima, ali je sačuvao simpatije za esperanto.


NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO