Esperanto-Societo Split eldonis du librojn en Esperanto

Esperanto-Societo en Split atingos en la jaro 2022 sian centan jubileon! Malmultaj societoj en la mondo povas fieri pri tio.

El Split venas bela vivsigno: en la jaro 2020 aperis tre bela bildlibro pri ŝako, kiun verkis Darija Budiša Magia ludo. La aventurojn de la geknaboj Vlatka kaj Draško, kiuj elfosis el la tero malnovan ŝaktabulon, ilustris per delikataj desegnoj Luca Cetinić. Lingve konsilis Ivo Osibov.

Poezia triptiko estas la titolo de la poemaro de tri membroj de Esperanto-Societo Luca Cetinić, Lidija Leskur kaj Jadranka Tarle Bojović. ( Lidija Leskur estas ankaŭ asembleano kiu reprezentas Split en la asembleo de Kroata Esperanto-Ligo.) La dulingva poemaro aperis en 2021. La versojn esperantigis Josip Pleadin, Darija Budiša kaj Marija Jerković kaj lingve konsilis Ivo Osibov. La poemaro ankaŭ enhavas la dulingvajn biografiojn de la aŭtorinoj.

Ambaŭ libroj estis eldonitaj de Dokumenta Esperanto-Centro Đurđevac.


Društvo za esperanto “Split” objavilo je dvije knjige na esperantu

Društvo za esperanto “Split” 2022. godine slavi svoju stotu obljetnicu! Malo se društava na svijetu može time pohvaliti.

Iz Splita stižu lijepe vijesti: 2020. godine objavljena je Magična igra, vrlo lijepa slikovnica o šahu autorice Darije Budiša. Dogodovštine dječaka Vlatka i Draška, koji su iz zemlje iskopali staru šahovsku ploču, suptilnim je crtežima ilustrirala Luca Cetinić. Jezični savjetnik je Ivo Osibov.

Pjesnički triptih naziv je zbirke pjesama triju članica Društva za esperanto: Luce Cetinić, Lidije Leskur i Jadranke Tarle Bojović. (Lidija Leskur također je zastupnica koja predstavlja Split u skupštini Hrvatskog saveza za esperanto.) Dvojezična zbirka pjesama objavljena je 2021. godine. Stihove su na esperanto preveli Josip Pleadin, Darija Budiša i Marija Jerković, a jezične je savjete dao Ivo Osibov . Zbirka pjesama sadrži i dvojezične biografije autorica.

Obje su knjige objavljene u izdanju Dokumentacijskog esperantskog centra iz Đurđevca.


        

NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO