TEJO en speciala konsulta rilato kun UN

Post longa klopodado, en 2021 TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo) ricevis Specialan Konsultan Statuson ĉe Ekonomia kaj Socia Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj (EKOSOK) pere de kiuj ne-registaraj organizoj (NRO-j) estas reprezentitaj ĉe UN-instancoj.

Ĝis nun TEJO kaj junaj esperantistoj povis atingi Unuiĝintajn Naciojn nur pere de Universala Esperanto Asocio, kiu ankaŭ ricevis la konsultan statuson. La rilatoj de UEA kun la UN-sistemo havas longan historion kaj detalojn pri la periodo ĝis 1974 oni povas legi en la libro Esperanto en Perspektivo (1974), de Ivo Lapenna.

TEJO nun estas ankaŭ reprezentita memstare kaj kune kun UEA reprezentas Esperanton kaj la esperantistaron. Konkrete, tio faciligos la aliron de TEJO al UN-eventoj kaj kunsidoj kie NRO-j estas invitataj, kaj tie defendi la poziciojn de TEJO.

Legu pli en Gazetaraj Komunikoj de UEA.


TEJO stekao posebni savjetodavni status pri UN-u

Nakon dugotrajnih nastojanja, Svjetska organizacija mladih esperantista (TEJO) je u 2021. godini stekla posebni savjetodavni status pri Ekonomskom i socijalnom vijeću Ujedinjenih naroda (ECOSOC) preko kojega su nevladine organizacije (NVO) zastupljene kod tijela UN-a.

Do sada su TEJO i mladi esperantisti do Ujedinjenih Naroda mogli doprijeti samo putem Svjetskog esperantskog saveza (UEA), koji također ima savjetodavni status. Odnosi UEA s UN-om imaju dugu povijest, a pojedinosti o razdoblju do 1974. mogu se pročitati u knjizi Esperanto en Perspektivo (1974.) autora Ive Lapenne.

TEJO se sada i sam zastupa te zajedno s UEA-om predstavlja esperanto i esperantsku zajednicu. Konkretno, ovo će TEJO-u olakšati pristup događajima i sastancima UN-a na koje se pozivaju nevladine organizacije te tamo braniti svoje stavove.


NA GLAVNU STRANICU  -  AL LA HEJMPAĜO