10. kongres Europskog esperantskog saveza, Rijeka 6. -12.7. 2014.
(poziv lokalnim esperantistima i ostalim građanima Rijeke)

 

U Rijeci će se od 6. do 12. srpnja 2014. održavati 10. kongres Europskog esperantskog saveza.

Cjelokupni program kongresa održava se u Hrvatskom kulturnom domu, Strossmayerova 1 (Sušak).

Program kongresa opisan je nas hrvatskom i na esperantu na   http://www.esperanto.hr/agado_eeu_rijeka.htm

Posebno Vas molimo da nastojite doći na Hrvatski dan na kongresu koji će se održati u nedjelju 6. srpnja od 13 do 19 sati. 
Također bi bilo veoma važno i da prisustvujete svečanom otvaranju kongresa koje će početi ponedjeljak 7. srpnja u 10 sati.
  

Kao član našeg društva možete prisustvovati kongresu ili bilo kojem dijelu programa bez plaćanja kongresne kotizacije, 
a i za građane Rijeke je ulaz na kongresni program besplatan.

Izvješćujemo Vas da su Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija veoma podržali ovaj kongres, kako u moralnoj podršci tako i u financijskoj pomoći.

Tema kongresa: Pravedna Europa s pravednim jezičnim odnosima kao preduvjet za demokratske komunikacije.NATRAG NA STRANICE HRVATSKOG SAVEZA ZA ESPERANTO
REEN AL LA PAĜOJ DE KROATA ESPERANTO-LIGO