HRVATSKI  SAVEZ  ZA  ESPERANTO 
KROATA  ESPERANTO  -  LIGO  (KEL) 
kontakt   vijesti-aktualne   vijesti-arhiva  kontakto   novaĵoj-aktualaj  novaĵoj-arkivo

   
Što je esperanto?
Kio estas Esperanto

Uči esperanto!
Lernu Esperanton!

Esperanto-poveznice 
Utilaj esperantaj ligoj

Čitaonica
Biblioteko

Video - esperanto
Video en Esperanto

Audio-esperanto-zvuci
Audio-esp-sonoj


Pasporta Servo
Pasporta Servo

 

Susreti esperantista
Esp-Renkontoj

 

Vijesti - arhiva
Novaĵoj - arkivo

Esperanto-objekti HR
ZEO-j en Kroatio

Galerija hrv.esp-povijesti 
Kroata e-historia galerio

Materijali za povijest
Dokumentoj historiaj

"Tempo"-naš list
"Tempo"- nia gazeto 

Što je radio KEL? 
Kiel aktivis KEL?
Razno & Ostalo
Diversaĵoj
Klubovi,Kontakti
Kluboj,Kontaktoj

 Aktualno i zanimljivo:        Aktuale kaj interese :

Zamenhofov dan - KEL vas poziva 12.prosinca 2014. /  Zamenhofa tago - KEL invitas vin 12 dec 2014

VIDEO sa sureta u Hrašćini (snimio Miguel Gutierrez Aduriz)  /  VIDEO el la verkista renkonto  en Kroatio (filmis Miguel Gutierrez Aduriz)
FOTOGRAFIJE Susret esperantskih pisaca u Hrv.zagorju 2014.  /  FOTOJ - Renkonto de esperantaj verkistoj en Kroatio 2014
Interlingvistički studij na esperantu u Poljskoj  (D.Šeatović) /  Interlingvistika studado  en Poznan (Pollando) (raportas D.Šeatović)
Održan 2. susret esperantista povodom Dana Bjelovara 2014. /  La 2a esperanta renkonto en Bjelovar okaze de la urbotago 2014
FOTOGRAFIJE S EEU-KONGRESA U RIJECI  + detaljni izvjetaj /  FOTOJ DE LA EEU-KONGRESO EN RIJEKA 2014 + detala raporto
Esperantisti kod predsjednika Josipovića 11.6.2014.   /  Esperantistojn akceptis Ivo Jospović, prezidanto de Kroatio, 11 jun  2014
Tekst Zdravka Seleša o esperantskom "Dundu Maroju" /  Teksto de Zdravko Seleš pri  la esperanta "Dundo Maroje"

Dječja knjiga godine 2014. ide u RH: "Padma" Tibora Sekelja (Grafokom/Pleadin)  / UEA: Infanlibro de la jaro  "Padma" de T.Sekelj (eld.Grafokom)


      Statistike i geografski prikaz posjeta glavnoj stranici KEL-a      Statistika + geografia prezento de vizitoj al la KEL-portalo